17 tháng 11, 2011

Đội ngũ giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chức vụ: Trưởng Khoa


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: thuyhongdhts@yahoo.com


Nguyễn Hoàng Hồ

Chức vụ: Trưởng Bộ Môn Biên Phiên Dịch


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: nguyenhoangho@gmail.com


Võ Nguyễn Hồng Lam

Chức vụ: Trưởng BM Tiếng Anh Du Lịch


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: lamthuysannt@yahoo.ca


Lê Hoàng Duy Thuần

Chức vụ: Trưởng BM Thực Hành Tiếng


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: thuanlhd@yahoo.com


Hoàng Công Bình

Chức vụ: Giảng viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: hoangcongbinhvn@yahoo.com


Nguyễn Thị Kiệp

Chức vụ: Giảng viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: nthikiep@yahoo.com


Trần Thị Thúy Quỳnh

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: thuyquynhntu@gmail.com


Phạm Thị Kim Uyên

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: kim_uyen_pham@yahoo.com.vn


Lê Cao Hoàng Hà

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: hoangha.ntu@gmail.com


Ngô Quỳnh Hoa

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: ngoquynhhoa_ac@yahoo.com.vn


Đặng Kiều Diệp

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: dangkieudiep@yahoo.com


Bùi Thị Ngọc Oanh

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: bngocoanh2001@yahoo.com


Trần Thị Minh Khánh

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: m_khanh79@yahoo.com


Phạm Thị Hải Trang

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: haitrang2001@yahoo.com


Nguyễn Trọng Lý

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: lydhts@yahoo.com


Cao Thị Minh Hậu

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: caominhhau@gmail.com


Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: lana_2410@yahoo.com


Nguyễn Phương Lan

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: hoanglan65vn@gmail.com


Nguyễn Thị Diệu Phương

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: dieuphuong_ntu@yahoo.com


Phạm Thi Minh Châu

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: minhchau_ntu@yahoo.com


Nguyễn Duy Sự

Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: nguyenduysu37@yahoo.fr


Trung Tâm Ngoại Ngữ

email: ttnndhnt@yahoo.com


Bùi Chí Thuận
Chức vụ: Giảng Viên


Học vị: Thạc sĩ


Quá trình công tác:


email: buichithuan@ntu.edu.vn
The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.