6 tháng 5, 2011

LÊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỒNG CHÍ LÊ HOÀNG DUY THUẦN


Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ kết nạp Đảng viên...
The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.