11 tháng 5, 2011

Lớp tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 05/2011


Ngày 11/05/2011, Khoa Ngoại Ngữ trường Đại Học Nha Trang tổ chức lớp tập huấn chuyên đề "Giảng dạy Viết và Văn hóa qua phim ảnh " do giáo sư, tiến sĩ Louis Author Schwartz, Đại học Mở Hà Nội, trực tiếp hướng dẫn. Hội thảo đã thu hút toàn thể giáo viên trong khoa và đại diện một số Khoa khác trong trường. Đặc biệt còn có có sự tham gia của các ông, bà trưởng phòng Đào tạo tại các công ty Du lịch trong thành phố Nha trang. Khóa học đã mang lại nhiều thông tin hữu ích; đặc biệt các giáo viên đều quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả nguồn phim ảnh như một nguồn tư liệu sống động trong giảng dạy, qua đó có thể ứng dụng trong những buổi dạy tích cực và sôi nổi của mình.

Các bảng tin khác0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.