2 tháng 8, 2011

Lớp tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 8/2011

Từ ngày 02/08/2011 đến hết ngày 04/08/2011, Khoa ngoại ngữ ĐHNT tổ chức lớp tập huấn Phương pháp giảng dạy do giáo sư Magee, ĐH Ohio, Mỹ trực tiếp hướng dẫn. Tham dự lớp tập huấn bao gồm toàn thể giáo viên đang công tác tại khoa và một số giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh trên địa bàn thành phố Nha Trang. Khóa học đã trình bày và thảo luận 3 chủ đề chính về thiết kế giáo án và bài giảng, ngôn ngữ học, và phương pháp nghiên cứu khoa học, trong đó buổi học thứ 3 đặc biệt được quan tâm bởi nội dung thiết thực với các chủ đề nghiên cứu mà giáo viên có thể thực hiện tại trường. Hầu hết giáo viên đều tham gia và thảo luận sôi nổi, qua đó rút ra nhiều kinh nghiệm và và củng cố được nhiều kiến thức bổ ích.

Một số website được đề cập trong lớp:

**** Buổi 1:
- Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại VN: http://hochiminh.usconsulate.gov/irc.html
- Các chủ đề TESOL được thảo luận trực tuyến http://exchanges.state.gov/englishteaching/forum-journal.html

*** Buổi 3:
- Tạo survey online: http://www.surveymonkey.com/TakeATour.aspx
- Tài nguyên, thuật ngữ khoa học - Ngôn ngữ học ứng dụng: http://www.cal.org/
- Trung tâm SEMEO Vietnam: http://www.vnseameo.org/
- Viện giáo dục quốc tế IIE: wwww.iievn.org
- Cục Văn hóa và giáo dục: http://exchanges.state.gov/

TEACHING METHODOLOGY WORKSHOP Aug 2011


A TESOL workshop was organized from Aug 02, 2011 to Aug 04, 2011 at FoFF of NTU by lecturer McGee, MA, M.Ed from Ohio university, USA. Present at the workshop were the whole teaching staff from FoFF, together with a number of teachers working in the vicinity. The course encompasses 3 major topics, including Syllabus design, Linguistics, and Research methodology. The particular topic on the third day gained a lot of attention as it is really practical and applicable as the teachers can be more confident in doing researches at NTU. On the whole, most teachers were involved in the discussions and accumulated numerous amount of useful experience and knowledge.

Some of the websites mentioned in the workshop:

**** Day 1:
- US Consulate General - HCMC: http://hochiminh.usconsulate.gov/irc.html
- Passed and current TESOL topics http://exchanges.state.gov/englishteaching/forum-journal.html

*** Day 3:
- Where you can create online survey: http://www.surveymonkey.com/TakeATour.aspx
- Terminology, current issue in Applied Linguistics: http://www.cal.org/
- SEMEO Vietnam: http://www.vnseameo.org/
- IIE: wwww.iievn.org
- Bureau of Educational & Cultural affairs: http://exchanges.state.gov/


Các bảng tin khác0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.