27 tháng 8, 2011

Tài liệu TOEIC100 (New English File Beginner)


Các tài liệu sau đây đã được soạn lại cho phù hợp với chương trình học TOEIC cấp độ 100 và được loại bỏ những chương không sử dụng. Học viên có thể in kết hợp sách bài học và bài tập thành một quyển.

Tài liệu cho sinh viên:

- Giáo trình: http://www.mediafire.com/?qm65cbcy1jl6w
- Sách bài tập: http://www.mediafire.com/?qm65cbcy1jl6w
- CD giáo trình (ifile.it): http://ifile.it/lqgoi6d/new_english_file_beginner.rar,
http://ifile.it/ofzebaw
- CD sách bài tập: http://www.mediafire.com/?qm65cbcy1jl6w
- Video mở rộng (torrent):http://s65.ifile.it/z2t3fbu/w471/147635521/nef_beginner.torrent (How to torrent?)

Tài liệu cho giáo viên:

- Sách giáo viên: http://www.mediafire.com/?jgooljo53w9uu
- Tài liệu mở rộng: http://www.mediafire.com/?jgooljo53w9uu
- CD phần mềm sinh viên: http://www.mediafire.com/?jgooljo53w9uu
- CD phần mềm bài thi: http://www.mediafire.com/?jgooljo53w9uu
The English version of the article...


Các bài viết cùng chủ đề "Tài liệu TOEIC"0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.