23 tháng 8, 2011

Tin báo điện tử - Digital Traveler eNewsletter

Số ra kỳ này gồm các nội dung chính: Các cuộc thảo luận hấp dẫn và các bài học thực tiễn từ hội nghị ESTC 2011, các câu chuyện về du lịch sinh thái ở Malaysia, Brazil, Patagonia và một số nước khác, và cơ hội cho các chuyên gia có quan tâm về du lịch sinh thái. Thông tin chi tiết tại đây....
In this edition:
ESTC 2011 - Engaging Discussions, Practical Lessons
Ecotourism Stories - Malaysia, Brazil, Patagonia & More
Opportunities for Professionals - CABI, Voluntourism, GSTC
More information....


Các bảng tin khác0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.