7 tháng 9, 2011

Hội nghị bàn tròn 'Examining Brain-Based Instructions for EFL Literacy'


Theo David Sousa, "phương pháp của ngày hôm qua làm việc tốt cho sinh viên ngày hôm qua. Tuy nhiên, não bộ học sinh của ngày hôm nay là khá khác nhau so với 15 năm trước đây" (Sousa, 1998). Đó là, do đó, chúng ta cần nghiên cứu cách thức làm việc của bộ não của học sinh ngày hôm nay để có thể để giúp chúng học tập tốt hơn. Ví dụ, "trẻ em ngày nay dành nhiều thời gian hơn với truyền hình và các phương tiện truyền thông điện tử hơn là với cha mẹ của họ" (Sousa, 1998). Bởi vì não bộ ngày hôm nay cần môi trường giống như cái TV, do đó cả hai âm thanh và hình ảnh động đều có thể được sử dụng để giảng dạy cho người học hiện đại. Bài học thậm chí có thể được chuẩn bị tốt hơn bằng cách sử dụng các thông tin có sẵn trên internet. Chúng ta còn biết thêm gì nữa? Chính xác thì phương pháp dạy 'brain-based' là như thế nào? Tại sao các chuyên gia cần phải xem xét ý nghĩa giáng tiếp của nó? Các giáo viên dạy tiếng Anh đã biết được bao nhiêu phần dữ liệu nghiên cứu về 'brain-based' và sự gắn bó của nó với phương pháp giảng dạy tiếng Anh? Còn các phát hiện nào khác của các nhà thần kinh học khi bàn về phưuơng pháp giảng dạy hiệu quả? Một số các khái niệm giáo dục nói về kiểu học 'brain-based'? Các chiến lược và phươn pháp đánh giá giáo viên có thể sử dụng khi bàn về phương pháp này?

Những nội dung này sẽ được đề cập trong hội nghị bàn tròn trực tuyến:
- Thời lượng: 1 giờ
- Thời gian: 3:00 chiều, Thứ Ba ngày 13 tháng 9 năm 2011
- Địa chỉ: (nhấp chuột vào để tham gia): https://statedeptasia.connectsolutions.com/englishroundtable1

English roundtable web-chat opportunity TUESDAY, September 13th.

Topic: Examining Brain-Based Instructions for EFL Literacy

Abstract:
According to David Sousa, "yesterday's methods worked well for yesterday's students. But the student brain of today is quite different from the one of 15 years ago" (Sousa, 1998). It is, therefore, necessary to study how students' brains work today so that it is possible to enhance their learning. For example, "today's children spend much more time with television and other electronic media than with their parents" (Sousa, 1998). Since today's brain needs a TV like environment, both sound and animations can be used to suit today's learner. Lessons can even be better prepared by utilizing the information that is readily available on the internet. What other lessons have we learned? What exactly is “brain-based” learning pedagogy? Why is it important for professionals to consider its implications? How much do EFL practitioners aware of brain-based research data and its relevancies to English academic approach? What are some of the major findings neuroscientists specifically and academically address in compassing effective pedagogical directions? What are some of the educational concepts encompassing brain-based learning? What are some of the strategies and assessment methods teachers can use to reflect brain-based EFL pedagogies?
These are some of the issues we would like to explore for our upcoming web-chat.
What are your thoughts on this? Please come and share with us.

WEBCHAT LOGISTICS:
How Long: One Hour
When: TUESDAY, September 13th.

Starting Time in Burma: 2:30 p.m.
Starting Time in Thailand: 3 p.m.
Starting Time in Vietnam: 3 p.m.
Starting Time in Laos: 3 p.m.
Starting Time in Cambodia: 3 p.m.
Starting Time in Taiwan: 4 p.m.

How to join:

Click on the link below for the chat

Venue: https://statedeptasia.connectsolutions.com/englishroundtable1

** Enter as a guest, type in your name, click the “enter room” and join us.

Please feel free to join in and pass this around to your contacts!CÁC BẢN TIN KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.