17 tháng 9, 2011

Thông báo: Kế hoạch năm học 2010-2011

KẾ HOẠCH CỤ THỂ


Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện
Thường xuyên hàng tháng   Phối hợp với Chi bộ,Công Đoàn, Đoàn TNCS HCM  động viênCBVC và sinh viên tham gia thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội Đảng XI vớicông tác trọng tâm  của ngành GD là: tập trung nângcao chất lượng đào tạo. Toàn khoa
Thường xuyên hàngtháng   Giảng dạy theo TKB ( NhaTrang, Kiên Giang , Nghệ An). 3 BM
Thường xuyên hàngtháng  
Công tác quảng bá :Nâng cấp trang web thành công cụ quảng bá và tiếp cận/trao đổi thông tin hiệu quả phục vụ côngtác quản lý, đào tạo và NCKH.
Các nhóm phụ tráchtrang WEB thường xuyên cập nhật thông tin, tìm biện pháp quảng bá khoa và BMdưới nhiều hình thức.

( T. Thuận; C. Hà; C. Lan Anh; C. Châu)
Thường xuyên hàngtháng   Tìm tài liệu và cập nhật tài liệu mới.  Nhóm phụ trách tài liệu lên kế hoạch 

(T. Hồ, T. Lý; T. Thuận)
Thường xuyên hàngtháng   Mở rộng quan hệ với các trườngtrong nước và nước ngoài, các công ty DL và các cơ quan của Tỉnh, thành phốNha Trang. Nhóm phụ trách QHQT (C. Hồng, C. Diệp, C.Quỳnh, C. Lam) lên kế hoạch vàthực hiện.
Nhóm QHHT trong nước: C. Oanh, T. Bình, C.Trang, T. Văn  lên kế hoạch và thực hiện.    
 Tháng 8/2011 Đoàn khoa  phối hợp với các BM tìm phương pháp học tậpgắn liền với hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.Tăng cường các buổi tham quanthực tiễn đến các công ty và viết bài thu hoạch. Tổ chức CLB Tiếng Anh dosinh viên phụ trách. Đoàn Khoa ( Cô Quỳnh , T. Văn,  GV Chủnhiệm).
Tháng 8 năm 2011 Khoa và các trưởng BM họpbàn cơ chế phối hợp phân công giảng dạy theo hướng đảm bảo chất lượng giảngdạy và công bằng.  BCN Khoa, TBM và GĐ TT.
 Tháng 9/2011 1. Hội thảo chuyênmôn theo nhóm dạy cùng học phần. Thống nhất phương pháp kiểm tra đánh giá vàhoàn thiện bộ đề thi.

2. Phấn đấu năm học 2010- 2011 khoa NN có 02bài báo đăng tạp chí khoa học và 7 báo cáo khoa học cấp khoa. Phấn đấu  có ít nhất 01 đề tài NCKH cấp trường của GVvà 1 đề tài cấp trường của sinh viên.

3. Đăng ký đổi mớiphương pháp giảng dạy theo hướng dạy  người học tích cực, dạy tưduy, tiếp cận với thực tế.
  3 Trưởng BM
Tháng 11/2011 Tổ chức 01 hội thảo bàn về

+ Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh theo địnhhướng TOEIC và  thiết kế các khóa họcluyện thi  TOEIC.

+  Hoànthiện chương trình Đại học bằng 2 và đổi mới PPGD .

 BCN Khoa
Tháng 12/2011 Tiếp tục hoàn thiện tất cả đề cương chitiết các học phần đã biên soạn theo chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.  3Trưởng BM 
Tháng 1/2012 Hoàn thiện và cập nhật  bài giảng đưa vào thư viện số.

Tổ chức tập huấn chuyên môn cấp BM
 3Trưởng BM
Tháng 3/2012 Hội thảo chuyên môn theo nhóm dạy cùng học phần & thống nhất phương pháp kiểm tra đánh giá.  3Trưởng BM 
Tháng 5/2012  Xâydựng chương trình liên thông  Khoa và 3 BM
Tháng 6/2012 Tổ chức tập huấn chuyên môn 3 Trưởng BM 
GV tự thiết kế mẫu về PPGD, nội dung GD và tự lấy ý kiến sau khi kếtthúc học phần và tự nghiên cứu rút kinh nghiệm cho bản thân. Tất cả giảng viên
Tháng 7/2012 Hoàn thiện và cập nhật bài giảng đưa vào thư viện số. 3 Trưởng BM 
Tiếp tục hoàn thiện tất cả đề cương chi tiết các học phần đã biênsoạn theo chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 3 Trưởng BM 
Điều tra lấy ý kiến sinh viên và các cở sở sử dụng LĐ Thầy Văn, Cô Hiền.

The English version of the article...

CÁC THÔNG BÁO KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.