15 tháng 9, 2011

Kế hoạch năm học 2010-2011Kính gửi quý thầy cô Kế hoạch công tác cụ thể của năm học 2010-2011 từ Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngoại Ngữ. Từng đầu việc đã được phân công cụ thể cho những người thực hiện trong thời gian xác định. Nội dung kế hoạch được lưu trữ tại đây
Presented here is the action plan for the school year of 2010-2011 from the Board of Directors of FoFL. All the tasks are specifically assigned to those persons in charge in the given time quota. The file can be accessed from here

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.