17 tháng 9, 2011

Thông báo: Một số lưu ý từ BCN Khoa


Kính gửi toàn thể CBVC Khoa NN,
Theo Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về Công tác Chính trị tư tưởng, Khoa NN có một số lưu ý đối với toàn thể CBVC của Khoa NN như sau:
+ Mọi thông tin của Trường, Khoa luôn gửi đến toàn thể CBVC.Vậy, mong các thầy cô TBM triển khai thực hiện nghiêm túc và có tổng kết cụ thể, chú ý đến: Kết quả của công việc, ai tham gia và ai không tham gia.
+ Đề nghị mọi thành viên trong Khoa xây dựng Văn hóa đọc email thường xuyên để triển khai công việc. Mọi lý do đổ lỗi vì kiểm tra email chậm hoặc email không đến thì CBVC tự chiu trách nhiệm, vì ngoài việc thông báo qua email, Khoa có thông báo trên bảng và thông báo tóm tắt trên trang WEB. (Cô Hiền chịu trách nhiệm công tác thông báo thông tin qua email, trên bảng, thầy Thuận thông báo trên trang WEB ).
+ Các thầy cô trong nhóm trang WEB luôn chú ý cập nhật thông tin.
+ Toàn thể CBVC phải tham gia sinh hoạt chào cờ, dự lễ và các hoạt động khác do Trường tổ chức đầy đủ. Nếu vắng vì bất cứ lý do gì phải báo cho TBM. Không tự ý bỏ về nếu không có lý do chính đáng. TBM có nhiệm vụ báo cáo con số cụ thể cho Thư ký Khoa tổng hợp. Nếu TBM vắng đề nghị báo cáo cho Trưởng khoa.
+ Các thầy cô thay đổi giờ hoặc đi dạy xa phải báo lịch dạy của mình cụ thể: lớp, tiết, thời gian dạy cho Thư ký Khoa và toàn thể GV trong Khoa, để các giáo viên khác có thể dạy vào thời gian trống. Ngoài ra, các thầy cô thông báo cho Phòng Kiểm định, và Khoa Tại chức. Trường hợp đau ốm đột xuất thì chỉ cần báo cho Trưởng khoa và Phòng Kiểm định.

The English version of the article...

CÁC THÔNG BÁO KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.