30 tháng 9, 2011

Oxford Peter May IELTS Practice Tests

Bốn bài thi trong sách này mô phỏng sát sao cấp độ, nội dung và hình thức của bài thi ELTS, bao gồm cả phần Academic Reading và Academic Writing. Các bài tập chiến thuật và kỹ năng cung cấp đầy đủ hướng dẫn để thí sinh tiếp cận các câu hỏi.

Phiên bản hướng dẫn đầy đủ và có kèm đáp án này thực sự lý tưởng cho cả lớp học và tự học. Vài điểm nổi bật:
- Mô tả kỳ thi IELTS, bao gồm các lời khuyên và gợi ý.
- Các chiến thuật hướng dẫn chi tiết từng câu hỏi trong bài IELTS.
- Nâng cao kỹ năng của bạn, tập trung vào cách tiếp cận đúng với mỗi câu hỏi.
- Chuyên dụng cho lớp học hoặc tự học.
- Hai đĩa CD chứa tất cả 4 bài Nghe.
- Đáp án có lời giải thích cụ thể.
- Câu trả lời mẫu cho các bài viết.
- Bản in lời thoại với thông tin trả lời được in đậm.
- Tờ trả lời có thể photo được.

Tải nguyên sách (156 trang): http://www.mediafire.com/?6dqtx1amgoc8iz1
Tải riêng phần Nghe (28 trang): http://www.mediafire.com/?f6ibu0uuzdxbkdv
CD1: http://www.mediafire.com/?bvd1lbyw966etja
CD2: http://www.mediafire.com/?qc6q2t5wct9vnu9


These four tests closely replicate the level, content, and presentation of the IELTS, featuring Academic Reading and Academic Writing modules. Strategies and skills exercises provide guidance on how to approach each task.

This Explanatory Key edition is ideal for classroom and self-study use. It contains:
- A Factfile about the IELTS exam, including tips and hints.
- Strategies which provide a detailed procedure for each IELTS task.
- Improve your skills exercises which emphasize the correct approach to each task .
- Intended for classroom or self-study use.
- Two audio CDs with all four Listening module recordings.
- An extended key with explanations for all answers.
- Sample answers for each writing task from Academic Writing modules.
- Recording scripts with answers clearly marked in bold.
- Photocopiable answer sheets.

Get the whole book (156 pages): http://www.mediafire.com/?6dqtx1amgoc8iz1
Get the listening part only (28 pages): http://www.mediafire.com/?f6ibu0uuzdxbkdv
CD1: http://www.mediafire.com/?bvd1lbyw966etja
CD2: http://www.mediafire.com/?qc6q2t5wct9vnu9

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.