17 tháng 9, 2011

Thông báo: V/v triển khai công tác đào tạo theo hệ tín chỉ


Theo kết luận của hội nghị sơ kết Đào tạo theo HTTC khoa NN triển khai công việc cụ thể đến toàn thể CBVC khoa như sau:
1. Mỗi GV phải nắm vững qui định ĐTTC theo quyết định 612/2009/QĐ-ĐHNT ngày 24/4/2009.
2. Mỗi GV phải xác định nhiệm vụ cụ thể khi chuyển sang ĐTTC cụ thể là đổi mới PPGD. Phải có báo cáo cụ thể nộp cho TBM.
3. Mỗi GV phải bổ sung, cập nhật tài liệu mới hàng năm và gửi tên tài liệu cho trưởng BM tập hợp để gửi về TV.
4. Mỗi GV bổ sung, cập nhật bài giảng hàng năm. Chuẩn bị bài giảng dưới dạng words hoặc Power Point để gửi vào thư viện. Trước khi gửi đến thư viện đề nghị gửi cho trưởng TBM để Hội đồng khoa duyệt bài giảng với mục tiêu đảm bảo chất lượng bài giảng và có tính thống nhất.
5.Mỗi GV cập nhật và bổ sung bộ đề thi theo học kỳ và lưu file dữ liệu để tiến đến xây dựng ngân hàng đề thi. Nộp đề thi cho TBM.
6. Nhóm GV dạy cùng 1 học phần cập nhật và bổ sung đề cương chi tiết hàng năm. Sinh hoạt chuyên môn theo nhóm theo từng học kỳ để thống nhất nội dung dạy và đề thi.TBM phân công và kiểm soát.
7. Nhóm GV dạy cùng 1 học phần đề xuất mua thiết bị, tài liệu, cho sinh viên đi thực tập môn học cho TBM để TBM lên kế hoạch hàng năm.
Nhà trường đang phát động phong trào " Nâng cao chất lượng đào tạo " một cách toàn diện và có kiểm soát vì vậy Khoa rất mong mỗi CBVC khoa hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để nâng cao chất lượng ĐT. Rất mong các thầy cô TBM lên kế hoạch thực hiện và có kiểm soát. Cuối năm khoa sẽ tổng kết theo công việc hoàn thành.
The English version of the article...

CÁC THÔNG BÁO KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.