27 tháng 10, 2011

ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Phiên bản tiếng Việt của bài báo...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Bộ môn: BIÊN-PHIÊN DỊCH Khoa: NGOẠI NGỮ

STT

Họ và tên giảng viên

Học hàm, học vị

Hoạt động đổi mới CTGD

Học phần

Lớp học được triển khai

Thời gian

thực hiện

1

Nguyễn Thị Kiệp

Thạc sỹ

1.Phương pháp giảng dạy Toeic

2. Sử dụng thiết bị mới giảng dạy ngữ pháp

TOEIC

Ngữ pháp 1

Khóa 53

53 TA2

Học kỳ 1/2012

Học kỳ 1/2012

2

Nguyễn Hoàng Hồ

Thạc sỹ

Sinh viên làm bài tập lớn

Biên dịch

50 TAPD

Học kỳ 1/2012

3

Hoàng Công Bình

Thạc sỹ

1. Ghi nhớ bằng phương pháp paraphrasing

2. Dịch song song bằng phương pháp dịch thầm (whisper interpretation)

Phiên dịch 2

Phiên dịch 3

50 TAPD

50 TAPD

Học kỳ 1/2012

Học kỳ 2/2012

4

Phạm Thị Kim Uyên

Thạc sỹ

1. Đa dạng hóa các hoạt động dạy Biên dịch 1

2. Phương pháp giảng dạy TOEIC

Biên dịch 1

Tiếng Anh 1,2

51TA

Các lớp không chuyên ngữ

Học kỳ 1/2012

Học kỳ 1/2012

5

Lê Cao Hoàng Hà

Cử nhân

Sinh viên thuyết trình về vai trò của máy tính trong một số lĩnh vực

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 1

51TH1, 51TH2

Học kỳ 1/2012

6

Trần Thị Thúy Quỳnh

Cử nhân

1. Sinh viên thuyết trình về đề tài dịch (nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng dịch cho sinh viên)

2. Xây dựng glossary cho các chủ đề dịch (nhằm nâng cao vốn từ cho sinh viên chuyên ngành dịch)

Phiên dịch 2

Phiên dịch 2

NT10B2TA1

NT10B2TA1

26/12/2011-30/3/2012

26/12/2011-30/3/2012

7

Cao Thị Minh Hậu

Thạc sỹ

Đa dạng hoá các hoạt động, bài tập trong môn Ngữ pháp I

Ngữ pháp 1

Lớp TA53-1, TA53-3,

TA53-4

Học kỳ 1/2012

Nha Trang, ngày 26 tháng 10 năm 2011

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

Hoàng Công Bình

The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.