27 tháng 10, 2011

ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
Bộ môn: BIÊN-PHIÊN DỊCH Khoa: NGOẠI NGỮ
STT
Họ và tên giảng viên
Học hàm, học vị
Hoạt động đổi mới CTGD
Học phần
Lớp triển khai
Thời gianthực hiện
1
Nguyễn Thị Kiệp
Thạc sỹ
1.Phương pháp giảng dạy Toeic
2. Sử dụng thiết bị mới giảng dạy ngữ pháp
TOEIC
Ngữ pháp 1
Khóa 53
53 TA2
HK 1/2012
HK 1/2012
2
Nguyễn Hoàng Hồ
Thạc sỹ
Sinh viên làm bài tập lớn
Biên dịch
50 TAPD
HK 1/2012
3
Hoàng Công Bình
Thạc sỹ
1. Ghi nhớ bằng phương pháp paraphrasing
2. Dịch song song bằng phương pháp dịch thầm (whisper interpretation)
Phiên dịch 2
Phiên dịch 3
50 TAPD
50 TAPD
HK 1/2012
HK 2/2012
4
Phạm Thị Kim Uyên
Thạc sỹ
1. Đa dạng hóa các hoạt động dạy Biên dịch 1
2. Phương pháp giảng dạy TOEIC
Biên dịch 1
Tiếng Anh 1,2
51TA
Lớp không chuyên
HK 1/2012
HK 1/2012
5
Lê Cao Hoàng Hà
Thạc sỹ
Sinh viên thuyết trình về vai trò của máy tính trong một số lĩnh vực
Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 1
51TH1, 51TH2
HK 1/2012
6
Trần Thị Thúy Quỳnh
Cử nhân
1. Sinh viên thuyết trình về đề tài dịch (nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng dịch cho sinh viên)
2. Xây dựng glossary cho các chủ đề dịch (nhằm nâng cao vốn từ cho sinh viên chuyên ngành dịch)
Phiên dịch 2
Phiên dịch 2
NT10B2TA1
NT10B2TA1
26/12/2011-30/3/2012
26/12/2011-30/3/2012
7
Cao Thị Minh Hậu
Thạc sỹ
Đa dạng hoá các hoạt động, bài tập trong môn Ngữ pháp I
Ngữ pháp 1
Lớp TA53-1, TA53-3, TA53-4
HK 1/2012
8
Đặng Kiều Diệp
Thạc sỹ
Phát triển kỹ năng nghe cho sinh viên thông qua phương tiện nghe nhìn- Video
Nghe 6
51PD
HK 2/2012

Nha Trang, ngày 26 tháng 10 năm 2011
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Đã ký)

The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.