26 tháng 10, 2011

Biểu mẫu


  1. Phiếu báo điểm bổ sung
  2. Phiếu báo điểm hoãn thi
  3. Phiếu hoãn thi
  4. Phiếu sửa điểm (dành cho giáo viên)
  5. Đơn xin chuyển lớp trong khoa
  6. Đơn xin phúc khảo
The English version of the article...

1 nhận xét:

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.