7 tháng 10, 2011

Tài liệu chuyên môn

Bài giảng các môn học:Tài liệu IELTSTài liệu NgheTài liệu TOEICTrang web dành cho giáo viên:

Purdue Online Writing Lab - OWL
: Tài nguyên Viết và các tài liệu giảng dạy khác
The Norton Field guide to writing
: Tài nguyên Viết

Dành cho sinh viên:

www.1-language.com
: tổng hợp, có lời thoại
http://a4esl.org
: Từ vựng, ngữ pháp, English – Vietnamese
www.antimoon.com
: Learning strategies and tools
www.askoxford.com
: lời khuyên, games, Từ vựng, Viết
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
: học về cách phát âm
www.churchillhouse.com/english
: ngữ pháp, Từ vựng
www.easyenglish.com
: Bài thi
www.educationuk.org
: Dành cho những bạn quan tâm đến cơ hội học tập tại Anh Quốc
www.ello.org
: Phòng học Nghe trực tuyến
www.english-at-home.com
: Tổng hợp nhiều kỹ năng, và lời khuyên về kỹ năng Nói
www.englishclub.com
: Tổng hợp nhiều kỹ năng, tin tức, truyện, luyện phát âm
www.englishdaisy626.com
: Tổng hợp nhiều kỹ năng
www.englishforum.com/00
: Tin tức, công cụ học tập
englishlearner.com
: Bài thi, Bài tập
www.english-trailers.com
: Giớit thiệu phim
http://english-zone.com/index.php
: Đọc, Viết, Từ vựng
http://esl.about.com
: Tổng hợp nhiều kỹ năng, đặc biệt là Viết
http://eslbee.com
: Viết (học thuật)
www.esl-lab.com
: Nghe
www.eslus.com/eslcenter.htm
: Tổng hợp nhiều kỹ năng
www.idiomsite.com
: Idioms
http://inogolo.com/index
: Rất hữu dụng khi tra cứu các tên, địa danh
www.listen.org
: Thêm một phòng lab trực tuyến luyện Nghe
www.manythings.org
: Tổng hợp nhiều kỹ năng
www.mylanguageexchange.com
: Luyện Nói với người Anh
http://vowl.english.purdue.edu
: Viết
www.pearsonlongman.com/students
: Từ vựng, ngữ pháp, từ điển
www.phrases.org.uk
: Các cụm từ tiếng Anh
www.readingmaxtrix.com
: Đọc
http://repeatafterus.com
: Nghe & và phát âm, có lời thoại
http://resources-cla.univ-fcome.fr/English/sites/pron.htm
: Ngữ âm - lời khuyên về kỹ thuật phát âm
www.soundofenglish.org
: Ngữ âm và kỹ năng phát âm
www.studygs.net
: Hướng dẫn học và các chiến thuật học tập
www.teftgames.com
: Vừa chơi vừa học
www.tolearnenglish.com
: Bài học theo các chủ đề, Bài thi, ...
www.uebersetzung.at/twister/en.htm
: Các cụm từ để luyện phát âm
www.ucl.ac.uk/listen/lisfram.htm
: Học nghe trực tuyến
www.viendu.com/english%20literature.htm
: Hướng dẫn Nghe
www.vocabulary.com
: Từ vựng
http://webs.wichita.edu/ielc-lab/wnr
: Từ vựng
www.wordsmith.org/award/index.html
: Nghe
www.wordwizard.com
: Từ vựng (receive a new word every day)* Máy tính cần có hệ thống âm thanh để sử dụng các trang web về kỹ năng Nghe. Một số trang web không bắt đầu là www.

Lectures uploaded:IELTS resources

Listening resources

TOEIC resources

Websites for teachers:

Purdue Online Writing Lab - OWL
: Writing resources and instructional materials

For students:

www.1-language.com
: Variety, including Listening with scripts
a4esl.org
: Vocabulary, grammar, English – Vietnamese
www.antimoon.com
: Learning strategies and tools
www.askoxford.com
: Advice, games, vocabulary, writing
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
: Pronunciation tips
www.churchillhouse.com/english
: Grammar, vocabulary
www.easyenglish.com
: Tests
www.educationuk.org
: Education opportunities in Britain
www.ello.org
: English Listening Lab Online
www.english-at-home.com
: Variety, including tips on speaking
www.englishclub.com
: Variety, weekly news stories, pronunciation
www.englishdaisy626.com
: Variety
www.englishforum.com/00
: News, tools
englishlearner.com
: Tests, exercises
www.english-trailers.com
: Movie trailers
http://english-zone.com/index.php
: Reading, writing, vocabulary
http://esl.about.com
: Variety, including writing
http://eslbee.com
: Academic English writing
www.esl-lab.com
: Listening
www.eslus.com/eslcenter.htm
: Variety
www.idiomsite.com
: Idioms
http://inogolo.com/index
: Useful for names, places and other stuff
www.listen.org
: International Listening Association
www.manythings.org
: Variety
www.mylanguageexchange.com
: Practice speaking English with foreigners
vowl.english.purdue.edu
: Writing
www.pearsonlongman.com/students
: Vocabulary, grammar, dictionary
www.phrases.org.uk
: All about English phrases
www.readingmaxtrix.com
: Reading
http://repeatafterus.com
: Listening & Pronunciation; texts with sounds
http://resources-cla.univ-fcome.fr/English/sites/pron.htm
: Phonetics, other pronunciation help
www.soundofenglish.org
: Phonetics, other pronunciation help
www.studygs.net
: Study Guides & Strategies
www.teftgames.com
: Games (click on ‘free game’)
www.tolearnenglish.com
: Topical lessons with all skills, tests, etc.
www.uebersetzung.at/twister/en.htm
: Tongue twisters
www.ucl.ac.uk/listen/lisfram.htm
: Online course
www.viendu.com/english%20literature.htm
: Guide for listening skill
www.vocabulary.com
: Online books
http://webs.wichita.edu/ielc-lab/wnr
: Vocabulary
www.wordsmith.org/award/index.html
: Listening
www.wordwizard.com
: Vocabulary (receive a new word every day)

* Websites, which have listening lessons, may require certain computer capacities (sound cards, specific software plugins, etc.). Also, some of the websites do not use “www”


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.