28 tháng 10, 2011

Công tác đào tạo

Chương Trình Đạo Tạo Đại Học

Xem chi tiết...

Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Biên Phiên Dịch

Xem chi tiết...

Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Du Lịch

Xem chi tiết...

Quy Định Về Đào Tạo Tiếng Anh Theo Chuẩn Toeic

Xem chi tiết...

Quy Định Về Đào Tạo Theo Hệ Thống Tín Chỉ

Xem chi tiết...

Hướng Dẫn Thực Tập Tốt Nghiệp

Xem chi tiết...

Đề Cương Ôn Thi Tốt Nghiệp

Xem chi tiết...

Đề Cương Ôn Tập Thi Tốt Nghiệp Môn Thi Cơ Sở Khóa 50 B2

Xem chi tiết...

Đề Cương Ôn Tập Thi Tốt Nghiệp Môn Thi Cơ Sở Khóa 49 Chính Quy

Xem chi tiết...
The English version of the article...

1 nhận xét:

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.