27 tháng 10, 2011

Tin báo điện tử - TIES Digital Traveler eNewsletter Oct 2011


Tiêu điểm của tháng là hội nghị ESTC 2012 sẽ được tổ chức từ 17/09 đến 19/09/2012 tại Monterey, California, USA. Hội nghị được tổ chức bởi Montery County Convention & Visitors Bureau & Visit California, và sẽ nhấn mạnh các cơ hội và thách thức mang tầm quốc tế, hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành du lịch, và giới thiệu các giải pháp để cân đối việc bảo tồn, cộng đồng và du lịch bền vững.
Thông tin chi tiết về số ra kì này có thể tham khảo theo liên kết này
The ESTC 2012 will be held from September 17th - 19th, in Monterey, California, USA. Hosted by Monterey County Convention & Visitors Bureau and Visit California, the ESTC 2012 will highlight global challenges and local opportunities, supporting sustainable development of tourism and promoting solutions that balance conservation, communities and sustainable travel.
Further information about this month's issue can be obtained from this link.


CÁC BẢN TIN KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.