5 tháng 11, 2011

ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Phiên bản tiếng Việt của bài báo...

TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

Năm học 2011-2012

Bộ môn: TIẾNG ANH DU LỊCH Khoa: NGOẠI NGỮ

STT

Họ và tên giảng viên

Học hàm, học vị

Hoạt động đổi mới CTGD

Học phần

Lớp học được triển khai

Thời gian thực hiện

1

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Thạc sỹ, GVC

- Dạy cùng GV nước ngoài: PP và hiệu quả

- Dạy nghe thông qua hoạt động xem chương trình TV.

DL bền vững

Nghe 4

50 DL

52 DL

HK1

HK 2

2.

Nguyễn Phương Lan

Thạc sỹ

- Giảng dạy viết 3 theo học chế tín chỉ

- Hướng dẫn sv tham quan các tuyến điểm DL tại Nha Trang, Tuy Hòa, Ninh Thuận.

Viết 3

Quản trị DL

52TA

50DL

HK 1

HK 1

3

Nguyễn Trọng Lý

Thạc sỹ

- Lý thuyết và thực hành trong 1 tình huống cụ thể

- Ứng dụng fim và youtube trong giảng dạy

Marketing DL

Văn học Amh

50 DL

51 TA

HK 1

HK 1

4

Phạm Thị Hải Trang

Thạc sỹ

- Dạy kỹ năng đọc hiểu theo lý thuyết đọc của Barrett

- Dạy đọc hiểu cho người lớn

Đọc 3

Đọc 3

VB2

HK 2

5

Nguyễn Thị Lan Anh

Cử nhân

-Áp dụng phương pháp peer-assessment trong thuyết trình của sinh viên

Văn hóa Anh

VB2

HK 2

6

Võ Nguyễn Hồng Lam

Thạc sỹ

- Thuận lợi của team-teach

- Tăng tính chủ động của sv thong qua hoạt động tự đánh giá.

Qui hoạch du lịch

Nói 2

50 DL

53TA

HK2

7.

Đặng Tiến Văn

Thạc sỹ

- PP trau dồi từ vựng cho sinh viên

- Warm-up trong giảng dạy nghe

Toeic

Nghe 1

Toeic LT

VB2

HK 1

HK1

Nha Trang, ngày 10 tháng 10 năm 2011

TRƯỞNG BỘ MÔNThe English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.