13 tháng 11, 2011

Hội nghị trực tuyến chuyên đề lấy người học làm trung tâm


Các chuyên gia đã định nghĩa thế nào về vai trò của sinh viên trong lớp học? Tại sao 'lấy người học làm trung tâm' là một phương pháp sư phạm hiệu quả hơn so với lớp học truyền thống có giáo viên kiểm soát và giảng dạy? Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp lấy người học làm trung tâm là gì? Giảng viên có nên tập trung vào phương này này mà tránh hẳn các hoạt động do chính giáo viên hướng dẫn? Nếu cần phải cân đối thì phải cân đối thế nào và khi nào? Có cần thỏa hiệp giữa hai phương pháp hay không? Tại sao nói khuyến khích vai trò người học tham gia tích cực vào các hoạt động là thiết yếu cho việc học và phát triển ngôn ngữ trong thời đại này?... Trên đây, và còn nhiều hơn nữa, là các chủ đề sẽ được thảo luận trong hội nghị trực tuyến sắp được tổ chức. Anh/ chị suy nghĩ thế nào về những nội dung này?

Thông tin hội nghị:
- Tổng thời gian: 1 giờ
- Thời gian tổ chức: Thứ Ba, 08/11/2011
- Thời gian bắt đầu: 15:00 (giờ Việt Nam)
- Tham gia theo đường dẫn https://statedeptasia.connectsolutions.com/englishroundtable1, đăng nhập làm 'Guest', nhập tên của anh/ chị và nhấp vào 'Enter room'.
English roundtable web-chat opportunity TUESDAY, November 8th.
Topic:  Maximizing EFL Students’ Voices through Effective Student/Teacher Collaboration
Abstract:
How do EFL academics define the roles of students’ voices and participation in the English classrooms?  Why would student-centered learning be a more effective pedagogical practice than teacher controlled classrooms with learning directives?   What are the pros and cons of student-centered classrooms?  Should teachers only carry out the student-centered classes and avoid the use of teacher-directed learning activities?  Or if there needs to be a balance; how and when should the teachers plan to organize the two differently directed learning activities?  Is there a compromise? Why is encouraging students’ voices and active classroom participation critical for today’s language development practice?  What kind of didactic mindsets do teachers have to possess in order not to be intimidated by learning along with his or her students?  How do Asian teachers overcome a culturally hierarchical pragmatic attitude to allow full and complete display of the students’ voices?  How can we assess the degree of the students’ learning achievements in a student-centered environment when most of the work and learning activities are initiated by the individual students?
These are some of the issues we would like to explore for our upcoming web-chat.
What are your thoughts on this?  Please come and share with us.
WEBCHAT LOGISTICS:
 How Long: One Hour
When: TUESDAY, November 8th.

Starting Time in Burma:                                              2:30 p.m.
Starting Time in Thailand:                                          3 p.m.
Starting Time in Vietnam:                                          3 p.m.
Starting Time in Laos:                                                   3 p.m.
Starting Time in Cambodia:                                       3 p.m.
Starting Time in Taiwan:                                             4 p.m.

How to join:

Click on the link below for the chat


** Enter as a guest, type in your name, click the “enter room” and join us.

Please feel free to join in and pass this around to your contacts!  ...


CÁC BẢN TIN KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.