10 tháng 11, 2011

ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Đăng ký đổi mới phương pháp giảng dạy
Năm học 2011 – 2012

(Dành cho GV tiêu biểu cấp đơn vị)

STT
PPGD tích cực được áp dụng (Ghi rõ tên gọi hoặc mô tả tóm tắt PPGD)
Cách thức tiến hành
(Mô tả cách triển khai PPGD tại lớp học tương ứng)
Học phần
Lớp học được triển khai
Thời gian thực hiện
1. Phan Minh Đức
Đưa sinh viên đi thực tế tiếp xúc với người Nga để luyện ngữ âm và kỹ năng thực hành giao tiếp


Bước 1. 
Liên hệ cơ sở kinh doanh có sử dụng lao động là người Nga để đưa sinh viên đến thực tế. 
 Bước 2. 
Gặp các bạn Nga nhờ giúp đỡ sinh viên hướng dẫn, kiểm tra cahc sphats âm những âm khó của tiếng Nga, thực hành giao tiếp theo chủ đề giáo viên chọn: kể về gia đình, trường học, mua, bán……
Bước 3.
Chia lớp thành 2 nhóm đi thực tế ( mỗi nhóm 6 hoặc 7 em đi thực tế theo chủ đề được giáo viên chọn sẵn.)
Bước 4. Lập nhóm trình bày lại nội dung đã được thực tế ở cơ sở khi giao tiếp với người Nga
                2,3
  TA51
 Học kỳ 2 năm học 2011-2012 và kỳ 1 năm học 2012-2013


Khánh Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2011
Trưởng BM


Lê Hoàng Duy ThuầnThe English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.