15 tháng 12, 2011


Họ và tên

Học vị - Học hàm

Chức vụ

Học phần giảng dạy

Ghi chú

1

Bùi Chí Thuận

Thạc sĩ

Nghe, Đọc, Viết

2

Bùi Thị Ngọc Oanh

CN

Viết, Ngữ âm, Ngữ pháp

Đang học cao học

3

Frank J. Ferendo

Tiến sĩ

Nói, Ngữ âm

Gv tình nguyện

4

Lê Hoàng Duy Thuần

Th.S

Trưởng BM

Nói, Đọc, Từ vựng

5

Lê Bảo Châu

Th.S

Tiếng Trung

GV kiêm nhiệm

6

Ngô Quỳnh Hoa

Th.S

Chủ tịch CĐ BM

Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng

7

Nguyễn Duy Sự

Th.S

P. Chủ tịch CĐ Khoa

Tiếng Pháp

8

Nguyễn Thị Diệu Phương

CN

Tiếng Trung

9

Phạm Thị Minh Châu

CN

Tiếng Trung

Đang học cao học ở TQ

10

Phan Minh Đức

Th.S

Bí thư Đảng Ủy Khoa

Tiếng Nga

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ ĐHNT
Full name

Position

Qualification

Teaching Interests

1

Bui Chi Thuan

Lecturer

MA

Writing, Listening, Reading

2

Bui Thi Ngoc Oanh

Lecturer

BA

Grammar, Pronuciation, Writing

MA student

3

Frank J. Ferendo

Lecturer

PhD

Prounciation, Speaking

4

Le Hoang Duy Thuan

Dept. Head Lecturer

MA

Reading, Speaking, Vocabulary

5

Le Bao Chau

Lecturer

MA

Chinese (Mandarin)

6

Ngo Quynh Hoa

Union Dept. Head

Lecturer

MA

Pronunciation, Grammar, Vocabulary

7

Nguyen Duy Su

Faculty Union VP

Lecturer

MA

French

8

Nguyen Thi Dieu Phuong

Lecturer

BA

Chinese (Mandarin)

9

Pham Thi Minh Chau

Lecturer

BA

Chinese (Mandarin)

MA student in China

10

Phan Minh Duc

Senior lecturer

MA

Russian

Head of FLC


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.