15 tháng 12, 2011

NHÂN SỰ BỘ MÔN

Họ và tên

Học vị - Học hàm

Chức vụ

Học phần giảng dạy

Ghi chú

1

Bùi Chí Thuận

Thạc sĩ

Nghe, Đọc, Viết

2

Bùi Thị Ngọc Oanh

Thạc sĩ

Viết, Ngữ âm, Ngữ pháp

3

Frank J. Ferendo

Tiến sĩ

Nói, Ngữ âm

Gv tình nguyện

4

Lê Hoàng Duy Thuần

Thạc sĩ

Trưởng BM

Nói, Đọc, Từ vựng

5

Lê Bảo Châu

Thạc sĩ

Tiếng Trung

GV kiêm nhiệm

6

Ngô Quỳnh Hoa

Thạc sĩ

Chủ tịch CĐ BM

Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng

7

Nguyễn Duy Sự

Thạc sĩ

P. Chủ tịch CĐ Khoa

Tiếng Pháp

8

Nguyễn Thị Diệu Phương

CN

Tiếng Trung

9

Phạm Thị Minh Châu

CN

Tiếng Trung

Đang học cao học ở TQ

10

Phan Minh Đức

Thạc sĩ

Bí thư Đảng Ủy Khoa

Tiếng Nga

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ ĐHNT

11

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sĩ

Nói, Nghe, Viết
TEACHING STAFF

Full name

Position

Qualification

Teaching Interests

1

Bui Chi Thuan

Lecturer

MA

Writing, Listening, Reading

2

Bui Thi Ngoc Oanh

Lecturer

MA

Grammar, Pronuciation, Writing


3

Frank J. Ferendo

Lecturer

PhD

Pronunciation, Speaking

4

Le Hoang Duy Thuan

Dept. Head Lecturer

MA

Reading, Speaking, Vocabulary

5

Le Bao Chau

Lecturer

MA

Chinese (Mandarin)

6

Ngo Quynh Hoa

Union Dept. Head

Lecturer

MA

Pronunciation, Grammar, Vocabulary

7

Nguyen Duy Su

Faculty Union VP

Lecturer

MA

French

8

Nguyen Thi Dieu Phuong

Lecturer

BA

Chinese (Mandarin)

9

Pham Thi Minh Chau

Lecturer

BA

Chinese (Mandarin)

MA student in China

10

Phan Minh Duc

Senior lecturer

MA

Russian

Head of FLC

11

Nguyen Thi Lan Anh

Lecturer

MA

Speaking, Writing, Listening

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.