9 tháng 12, 2011

HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN LÝ


Học phần bắt buộc : 31
Học phần tự chọn : 5
1. Nghe 1
2. Nghe 2
3. Nghe 3
4. Nghe 4
5. Nói 1
6. Nói 2
7. Nói 3
8. Nói 4
9. Đọc 1
10. Đọc 2
11. Đọc 3
12. Đọc 4
13. Viết 1
14. Viết 2
15. Viết 3
16. Viết 4
17. Ngữ pháp 1
18. Ngữ pháp 2.
19. Ngữ âm thực hành 1.
20. Ngữ âm thực hành 2
21. Từ vựng
22. Ngoại khóa Tiếng Anh
23. Tiếng Pháp 1
24. Tiếng Pháp 2
25. Tiếng Pháp 3
26. Tiếng Trung 1
27. Tiếng Trung 2
28. Tiếng Trung 3
29. Tiếng Nga 1
30. Tiếng Nga 2
31. Tiếng Nga 3.
1. Thực hành nghe nói nâng cao.
2. Thực hành viết nâng cao.
3. Kỹ năng giao tiếp trước công chúng
4. Tiếng Anh thương mại.
5. Tiếng Anh du lịch.
Đề cương chi tiết của các môn học được lưu tại đây.. Vui lòng chọn "Download original document" để tải về.


Core units : 31
Electives : 5
1. Listening 1.
2. Listening 2.
3. Listening 3.
4. Listening 4.
5. Speaking 1.
6. Speaking 2.
7. Speaking 3.
8. Speaking 4.
9. Reading 1.
10. Reading 2.
11. Reading 3.
12. Reading 4.
13. Writing 1.
14. Writing 2.
15. Writing 3.
16. Writing 4.
17. Grammar 1.
18. Grammar 2.
19. Speech - training 1.
20. Speech - training 2.
21. Vocabulary.
22. Language skills in practice (field trip).
23. French 1.
24. French 2.
25. French 3.
26. Chinese (- Mandarin) 1.
27. Chinese (Mandarin) 2.
28. Chinese (Mandarin) 3.
29. Russian 1.
30. Russian 2.
31. Russian 3.
1. Advanced listening and speaking in practice.
2. Advanced writing in practice.
3. Public speaking.
4. English for tourism.
5. Business English.
All the syllabuses can be reached here.. Please click on "Download original document" to save them all.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.