13 tháng 12, 2011

Hội thảo khoa học Khoa Ngoại Ngữ (2011)

(Xem hoặc tải toàn bộ các báo cáo tại đây)
Sáng Chủ Nhật ngày 11/12/2011, Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ". Đến dự hội thảo có cô Nguyễn Thị THúy Hồng, Trưởng Khoa Ngoại Ngữ, chủ trì hội thảo, và toàn thể giảng viên đang công tác tại Khoa. Hội thảo đã tập trung 13 bài báo cáo chuyên sâu vào các chủ đề giảng dạy 4 kỹ năng chính trong tiếng Anh, giảng dạy biên phiên dịch, phát triển tinh thần tự học của sinh viên và hoạt động ngoại khóa (CLB tiếng Anh). Hội thảo đã bàn luận sôi nổi về các đề tại được trình bày, và thu hút được nhiều kinh nghiệm quý báo để triển khai các hoạt động đổi mới trong các lớp chuyên ngữ.
(View or download the whole pack of reports from here)
On Sunday, Nov 12, 2011, FoFL held a conference about innovating teaching methods to comply with the credit-based education system. Ms. Nguyen Thi Thuy Hong, MA, Dean of FoFL, was proudly presented as the chairman, and all current lecturers of FoFl also attended the meeting. After the introduction by Ms. Hong, thirteen speakers reported different issues about various aspects of innovation, including teaching the 4 major skills, teaching translation & interpretation, developing autonomous learning, and expanding extra curriculum activities like English Club. Attendants were engaged in the discussion, resulting in enormous experience about adapting variations of activities in English major classes.


CÁC BẢN TIN KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.