7 tháng 12, 2011

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011 - 2012


Học kỳ 1:

 1. Tổ chức họp nhóm giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy và thống nhất chương trình, phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá theo hệ thống tín chỉ.
 2. Hoàn thiện chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết các học phần từ khóa 52 (đào tạo theo hệ thống tín chỉ).
 3. Đăng ký thao giảng và dự giờ nhằm đổi mới công tác giảng dạy (HK1 và 2).
 4. Tham gia đăng ký đổi mới PPGD tiêu biểu.
 5. Đăng ký tham gia NCKH cấp Khoa và Trường.
 6. Thống nhất chương trình giảng dạy Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC.
 7. Hoàn chỉnh trang web Bộ môn.
 8. Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong BM.
 9. Hoàn thiện bài giảng điện tử và đưa lên trang web BM.
 10. Tham gia tổ chức CLB Tiếng Anh của Khoa (HK1 và 2).


Học kỳ 2:

 1. Tổ chức Hội thảo khoa học Bộ môn.
 2. Hoàn chỉnh kế hoạch nhân sự (tuyển dụng 2 CBGD).
 3. Tin học hóa các hoạt động quản lý và lưu trữ ở BM (nhân sự, NCKH, bộ đề thi).
 4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn và đổi mới CTGD.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.