29 tháng 1, 2012

CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN BIÊN - PHIÊN DỊCH ĐẢM TRÁCH


1. Lý thuyết Dịch
2. Thuật Ngữ Dịch
3. Ngữ Âm - Âm Vị Học
4. Hình Thái Học
5. Cú Pháp Học
6. Ngữ Nghĩa - Ngữ Dụng Học
7. Thực Hành Phiên Dịch 1
8. Thực Hành Phiên Dịch 2
9. Thực Hành Phiên Dịch 3
10. Thực Hành Biên Dịch 1
11. Thực hành Biên Dịch 2
12. Thực Hành Biên Dịch 3
13. Ngoại Khóa Biên-Phiên Dịch

Offered Courses


1. Theory of translation
2. Translation Terminology
3. Phonetics - Phonology
4. Morphology
5. Semantics - Pragmatics
6. Syntax
7. Translation 1
8. Translation 2
9. translation 3
10. Interpretation 1
11. Interpretation 2
12. interpretation 3
13. Internship

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.