29 tháng 1, 2012

CỰU SINH VIÊN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCHCỰU SINH VIÊN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH
(Những sinh viên đạt cương vị cao trong xã hội)

 

KHÓA 48 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI


1. PGS. TS. Lê Phước Lượng - Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ - Đại Học Nha Trang - 0913472888
2. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa - Giảng viên Vật Lý - Đại Học Nha Trang - 0913419795
3. NCS. Nguyễn Thành Cường - Trưởng bộ môn Kiểm Toán – Khoa Kế toán – Tài chính - Đại học Nha Trang - 0913482890
4. TS. Nguyễn Thị Hiển - Kế toán trưởng - Đại học Nha Trang
5. ThS. Vương Vĩnh Hiệp - Giám Đốc - Công Ty XNK Long Sinh - KCN Suối Dầu - Cam Lâm -Khánh Hòa 0935703397
6. TS. Vũ Ngọc Bội - Trưởng Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - Đại Học Nha Trang - 0903595139

KHÓA 49 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI


1. TS. Lê Đức Vinh - Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
2. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó phòng tín dụng - Vietcombank - 0905772868 

KHÓA 50 - ĐẠI HỌC BẰNG HAI


1. Lê Hùng Chính - Phó Giám Đốc Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Khánh Hòa - 0914059504
2. Nguyễn Quang Tháng - Giám Đốc Trung Tâm Du Lịch TIC TOURS - Nha Trang - 0913490590

ALUMNI


COURSE 48 - Second bachelor degree


1. Assoc.Professor. Dr. Lê Phước Lượng - Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ - Nha Trang University - 0913472888
2. Dr. Huỳnh Hữu Nghĩa - Lecturer of Physics - Nha Trang University - 0913419795
3. Dr. Nguyễn Thành Cường - Head of Department of Accounting and Auditing – Faculty of Accounting and Finance - Nha Trang University - 0913482890
4. Dr. Nguyễn Thị Hiển - Chief Accountant - Nha Trang University
5. M.A. Vương Vĩnh Hiệp - Director of Long Sinh limited Company - Suối Dầu Industrial Zone - Cam Lâm -Khánh Hòa - 0935703397
6. Dr. Vũ Ngọc Bội - Dean of Faculty of Food Technology - Nha Trang University - 0903595139

COURSE 49 - Second bachelor degree


1. Dr. Lê Đức Vinh - Vice chairman of People Committee of Khánh Hòa Province
2. Nguyễn Thị Kim Oanh - Deputy Chief of Credit - Vietcombank - 0905772868

COURSE 50 - Second bachelor degree


1. Lê Hùng Chính - Vice director of Social Insurance of Khánh Hòa Province - 0914059504
2. Nguyễn Quang Tháng - Director of TICTOURS Tourism Center - Nha Trang - 0913490590

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.