10 tháng 1, 2012

Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Ngoại ngữ đến năm 2020

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan, là quá trình hợp tác để phát triển vì vậy Ngoại ngữ vẫn đóng vai trò quan trọng trong thời gian hiện tại và tương lai. Sự cạnh tranh đào tạo Ngoại Ngữ giữa các trường trong nước và trình độ Ngoại ngữ của sinh viên ngày càng đựợc cải thiện là một thách thức lớn đối với đội ngũ giảng viên của khoa NN. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo NN đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội là vấn đề sống còn của Khoa NN.
Nha Trang Khánh hòa là trung tâm Du lịch của cả nứơc vì vậy việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ Ngoại ngữ bậc cao cho ngành DL là phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh Khánh hòa. Ngoài ra, rất nhiều các công ty nước ngoài cần đội ngũ Biên phiên dịch .Hiện nay 3 tỉnh Phú Yên, Ninh thuận, Bình thuận vẫn chưa có cơ sở đào tạo NN trình độ ĐH vì vậy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ NN bậc cao cho 3 tỉnh trên là sự cần thiết...
Tải văn bản tại đây
In response to the fierce competition between colleges in Vietnam in the field of training foreign languages, FoFL'2 vision for the forthcoming years aims at enhancing teaching quality in two particular majors: English for Interpretation, and English-Tourism...
Download the document here


CÁC BẢN TIN KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.