13 tháng 11, 2011

THÔNG BÁO CHUẨN TOEICV/v thực hiện quy định đào tạo TA theo chuẩn Toeic cho học sinh,sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Nha TrangThe English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.