8 tháng 2, 2012

VIẾT


Bài viết về kỹ thuật viết trong IELTS được viết bởi Trung tâm Ngoại ngữ - Trường đại học Bách khoa Hồng kông

The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.