8 tháng 2, 2012

Các môn học do Bộ môn Tiếng Anh- Du lịch phụ trách


1. Văn hóa Anh
2. Văn hóa Mỹ
3. Văn học Anh
4. Văn học Mỹ
5. Nhập môn Du lịch
6. Quản trị nhà hàng- khách sạn
7. Tiếp thị Du lịch
8. Du lịch bền vững
9. Du lịch quốc tế
10. Quy hoạch du lịch
11. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
12. Quản trị lữ hành
13. Ngoại khóa du lịch
14. Tâm lý du khách


1. British Culture
2. American Culture
3. British Literature
4. American Literature
5. Introduction to Tourism and Hospitality
6. Hospitality management
7. Marketing for Hospitality and Tourism
8. Sustainable Tourism
9. International Travel and Tourism
10. Tourism planning
11. Tour guiding
12. Travel management
13. Field Study
14. Tourist Behaviour and psychology

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.