8 tháng 2, 2012

Giới thiệu nhân sự bộ môn Tiếng Anh-Du lịch


Nguyễn Thị Thúy Hồng

Chức vụ: Trưởng Khoa

Học vị: Thạc sĩ

Quá trình công tác:

email: thuyhongdhts@yahoo.com

Võ Nguyễn Hồng Lam

Chức vụ: Trưởng BM Tiếng Anh Du Lịch

Học vị: Thạc sĩ

Quá trình công tác:

email: lamthuysannt@yahoo.ca

Trần Thị Minh Khánh

Chức vụ: Giảng Viên

Học vị: Thạc sĩ

Quá trình công tác:

email: m_khanh79@yahoo.com

Phạm Thị Hải Trang

Chức vụ: Giảng Viên

Học vị: Thạc sĩ

Quá trình công tác:

email: haitrang2001@yahoo.com

Nguyễn Trọng Lý

Chức vụ: Giảng Viên

Học vị: Thạc sĩ

Quá trình công tác:

email: lydhts@yahoo.com

Nguyễn Phương Lan

Chức vụ: Giảng Viên

Học vị: Thạc sĩ

Quá trình công tác:

email: hoanglan65vn@gmail.com

Huỳnh Thị Thanh Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Cử nhân

Quá trình công tác:

email: huyen807@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.