22 tháng 2, 2012

Hội thảo Giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch: lý luận và thực tiễn


Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình dạy- học các học phần Du lich bằng Tiếng Anh, vào thứ 7 ngày 25/02/2012, Bộ môn Tiếng Anh- Du lịch, Khoa Ngoại ngữ Đại học Nha Trang sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề: Giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch: lý luận và thực tiễn.
Thành phần tham gia Hội thảo là toàn bộ các giáo viên đang dạy những học phần liên quan đến chuyên ngành Tiếng Anh- Du lịch và giáo viên tình nguyện người Úc. Thực tế cho thấy, Du lịch là một ngành học không mới trong các trường đại học tại Việt Nam; thế nhưng, dạy và học Du lịch bằng tiếng anh lại là một trải nghiệm mới mẻ cho cả người dạy và người học tại Đại học Nha Trang.
Thế nên, để từng bước hoàn thiện nội dung và hoạt động giảng day, những chủ đề được các giáo viên trao đổi sẽ tập trung phần lớn vào việc chia sẻ những kinh nghiệm có được trong quá trình tiếp cận với môn học.
Các chủ đề sẽ được giới thiệu trong hội thảo bao gồm:
1. Đi thực tế: phương pháp dạy-học hiệu quả đối với sinh viên ngành Tiếng Anh- Du lịch.
2. Sử dụng phim online trong giảng dạy tiếp thị du lịch: phương pháp và hiệu quả;
3. Áp dụng “team teaching” trong giảng dạy Tiếng Anh (một lớp học được giảng dạy bởi hai giáo viên trong cùng một giờ học);
4. Các phương pháp khác để giảng dạy những môn học liên quan đến chuyên ngành du lịch.
Hội thảo lần này được tổ chức với mục đích là góp phần nâng cao chất lương dạy-học, tạo hứng thú cho sinh viên thông qua việc gắn kết lý luận và thực tiễn, làm cho ngành học Tiếng Anh-Du lịch trở thành một ngành học hiệu quả, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

On Saturday 25th February 2012 the Department of English Language and Tourism - Foreign Languages Faculty, Nha Trang University will hold a seminar, the theme being “Teaching English for Tourism” - Theory and Practice”. This seminar has been developed for teachers to improve the quality of teaching and to share experiences gained during the teaching and learning of Tourism Major Subjects. Participants in the seminar are NTU lecturers who are currently teaching tourism subjects and a volunteer teacher from Australia. Teaching Tourism in English is a relatively new experience for both instructors and learners, specifically in Nha Trang University and it is envisaged that this seminar will benefit teachers, students and NTU.
In order to improve the teaching content and methodology the topics which are to be discussed in the seminar will concentrate on sharing accumulated experiences amongst lectures who have been, and are currently, teaching tourism.
The four mains topics which are to be introduced in the seminar include:
1. Field study - which is considered a very effective way to provide students with practical knowledge
2. Using online visual media as a medium to teach the Hospitality Marketing subject: method and efficiency
3. The application of team teaching in teaching English
4. Provision of other avenues and mediums for teaching resources to support the teaching of tourism related subjects
The seminar will be held with the aim to improve the quality of teaching and to inspire students’ interest in tourism studying by introducing to them both theoretical knowledge and practical skills. It will also focus on ensuring that the study of tourism becomes more effective so as to meet the need of human resources in the Hospitality and Tourism Sector.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.