8 tháng 2, 2012

Hội thảo trên web về việc lên kế hoạch và thực hiện việc sử dụng năng lượng tái tạo tại nhà máy bia và nhà máy rượu vang


Hội thảo trên web từ Trung Tâm Du lịch bền vững được tổ chức vào ngày thứ 3, 24 tháng 1 năm 2012. Hội thảo tập trung vào cách lên kế hoạch và thực hiện việc sử dụng năng lượng tái tạo tại nhà máy bia và nhà máy rượu vang, như việc sử dụng năng lượng mặt trời, và nước nóng đồng phát, năng lượng được tạo ra từ khí sinh học, việc sử dụng công nghệ tế bào nhiên liệu hydro...


The next webinar from the Center for Sustainable Tourism is tomorrow, Tuesday January 24 at 2pm EST. This free webinar will focus on ways to plan and implement the use of renewable energy at breweries and wineries. These practices include the use of solar power and hot water cogeneration, energy generation from biogas, the use of hydrogen fuel cell technology and much more.


Read more


CÁC BẢN TIN KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.