26 tháng 3, 2012

Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung châu Âu


Theo đề án Ngoại ngữ của Bộ GDĐT (2008-2020), việc giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngữ sẽ được đánh giá theo khung chuẩn châu Âu. Chuẩn này sẽ ảnh hưởng đến việc soạn đề cương và quá trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá ở Khoa Ngoại Ngữ. Mời thầy cô và các em sinh viên tham khảo Bản gốc là bản tiếng AnhBản cụ thể hóa (tiếng Việt) là bản của ĐH Ngoại ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội.
According to the latest foreign language project (2008-2020) by the Ministry of Education, Common European Framework of Reference for Languages will be used for assessing language training. This standard will have some direct influence on designing syllabus, teaching, and evaluating language competence. For further reference, teachers and students can read from this English version and this Vietnamese verision, which has been translated by Ha Noi National University for Languages.


CÁC BẢN TIN KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.