28 tháng 4, 2012

Các chi đoàn trực thuộc đoàn khoa

DANH SÁCH CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC

ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ

STT

CHI ĐOÀN
ĐƠN VỊ
GHI CHÚ
1
Chi đoàn 50TADL
Đoàn khoa Ngoại ngữ

2
Chi đoàn 50TAPD
Đoàn khoa Ngoại ngữ

3
Chi đoàn 51TA
Đoàn khoa Ngoại ngữ

4
Chi đoàn 52TA
Đoàn khoa Ngoại ngữ

5
Chi đoàn 53TA1
Đoàn khoa Ngoại ngữ

6
Chi đoàn 53TA2
Đoàn khoa Ngoại ngữ

7
Chi đoàn 53TA3
Đoàn khoa Ngoại ngữ

8
Chi đoàn 53TA4
Đoàn khoa Ngoại ngữ

9
Chi đoàn giáo viên
Đoàn khoa Ngoại ngữ
The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.