2 tháng 4, 2012

Dự đoán năm 2012 ngành du lịch sẽ đóng góp vào kinh tế toàn cầu hơn hai ngàn tỷ USD cho GDP và duy trì hơn 100 triệu việc làm cho người lao động


Theo nghiên cứu của Hội đồng du lịch thế giới (WTTC), ngành công nghiệp du lịch toàn cầu tăng hơn 2.8% trong năm 2012, dự đoán sẽ nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế thế giới khoảng 2.5%.
Tốc độ phát triển này cho thấy ngành Du lịch được kỳ vọng sẽ đóng góp 2 ngàn tỷ USD vào kinh tế toàn cầu và duy trì khoảng 100.3 triệu việc làm.
Khi các tác động kinh tế rộng lớn của ngành công nghiệp này được quan tâm nhiều hơn, ngành du lịch được dự đoán sẽ mang lại 6.5 ngàn tỷ USD cho kinh tế thế giới và tạo ra hơn 260 triệu việc làm- trở thành 1 trong 12 ngành nghề chính của thế giới...
Xem thêm
(translated from website http://www.wttc.org)

Travel & Tourism forecast to pass 100m jobs and $2 trillion GDP in 2012
According to research by the World Travel & Tourism Council (WTTC), the global Travel & Tourism industry will grow by 2.8% in 2012, marginally faster than the global rate of economic growth, predicted to be 2.5%.
This rate of growth means that Travel & Tourism industry is expected to directly contribute $2 trillion to the global economy and sustain some 100.3 million jobs.
When the wider economic impacts of the industry are taken into account, Travel & Tourism is forecast to contribute some $6.5 trillion to the global economy and generate 260 million jobs – or 1 in 12 of all jobs on the planet.
Read more

1 nhận xét:

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.