1 tháng 4, 2012

Hội thảo trên web về việc sử dụng các phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu thay thế và mối quan hệ giữa vấn đề này với ngành du lịch


Lần hội thảo trên web sắp đến là vào thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2012. Hội thảo lần này sẽ thảo luận về vấn đề sử dụng nhiên liệu thay thế trong giao thông đường bộ và mối liên quan giữa vấn đề này đối với ngành du lịch. Ngoài việc đề cập đến công nghệ nhiên liệu thay thế, hội thảo cũng sẽ thảo luận làm thế nào để các địa điểm du lịch và khách sạn sẽ trở thành một phần của phong trào sử dụng nhiên liệu thay thế. Từ các trạm sạc xe điện tại những địa điểm du lịch và khách sạn đến việc sử dụng dầu để làm biodiesel, có nhiều cách để ngành công nghiệp du lịch đóng một vai trò tích cực hơn trong việc tạo điều kiện cho du khách đến được các điểm du lịch một cách thân thiện với môi trường, không gây ra tác động xấu cho môi trường như dùng các phương tiên vận tải truyền thống chạy bằng xăng dầu....
Xem thêm


Free Webinar: Getting there greener: Alternative fuel vehicles and tourism
The next webinar from the Center for Sustainable Tourism will be Tuesday, April 24 at 10 am EST. This free webinar will discuss alternative fuel usage for ground transportation and its relationship to tourism. In addition to discussing alternative fuel technology, we will also discuss how attractions and accommodations can and are becoming a part of the alternative fuel movement. From electric vehicle charging stations at attractions and accommodations to using cooking oil to make biodiesel, there are a number of ways the tourism industry can play an active role in helping travelers get there greener...
Read more


CÁC BẢN TIN KHÁC:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.