27 tháng 10, 2011

Nghiên cứu Khoa học

Định hướng nghiên cứu khoa học:

Các công trình đã nghiên cứu:

Các công trình nghiên cứu KH của sinh viên:

Các sản phẩm khoa học công nghệ:


Các bài viết hội thảo khoa học:


To be updated...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.