14 tháng 11, 2011

NHÂN SỰGIÁM ĐỐC

ThS. Phan Minh Đức
Giảng viên chính
Năm công tác: 09/1984
ĐT: 0917694779
Mail: ttnndhnt@yahoo.comKẾ TOÁN

Đinh Thụy Lan Phương
Năm công tác: 11/2003
ĐT: 0914143666
Mail: phuongttnndhnt@yahoo.com


THỦ QUỸ

Hứa Ngọc Lý
Năm công tác: 03/2005
ĐT: 0914161616
Mail: huangocly@yahoo.com.vn


THƯ KÝ

Ngô Thị Ngọc Hân
Năm công tác: 12/2006
ĐT: 0905041717
Mail: hanttnn@yahoo.com


VĂN THƯ

Lê Thị Hồng Liên
Năm công tác: 03/2005
ĐT: 0905941717
Mail: lienttnn@yahoo.comThe English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.