9 tháng 5, 2012

Bài giảng một số môn học ngành Biên Phiên dịch


Dưới đây là bài giảng một số môn học do bộ môn Biên Phiên dịch đảm trách:
1. Ngữ âm - Âm vị học (tải về máy)
2. Hình thái học (tải về máy)
3. Cú pháp học (tải về máy)
4. Ngữ nghĩa - Ngữ dụng học (tải về máy)
5. Lý thuyết dịch (tải về máy)
6. Biên dịch 1 (tải về máy)
7. Biên dịch 2 (tải về máy)
8. Biên dịch 3 (tải về máy)
9. Phiên dịch 1 (tải về máy)
10. Phiên dịch 2 (tải về máy)
11. Phiên dịch 3 (tải về máy)


Below are the lessons of some subjects our department is in charge of:
1. Phonetics and Phonology (download here)
2. Morphology (download here)
3. Syntax (download here)
4. Semantics (download here)
5. Translation theory (download here)
6. Translation 1 (download here)
7. Translation 2 (download here)
8. Translation 3 (download here)
9. Interpretation 1 (download here)
10. Interpretation 2 (download here)
11. Interpretation 3 (download here)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.