8 tháng 5, 2012

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Bộ môn Thực hành tiếng)Các bài báo cáo của bộ môn:  Bộ môn tiến hành hội thảo chuyên môn học kỳ 2 - năm học 2011-2012 vào ngày 29.3.2012 với chủ đề: "Sử dụng trò chơi trong giảng dạy các môn cơ sở ở các lớp chuyên ngữ". Đây là một buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu nhà trường hằng năm. Buổi hội thảo tập trung trao đổi về ba bài viết tham luận sau:
1. Sử dụng bài hát trong giảng dạy viết văn kể chuyện (Th.S. Bùi Chi Thuận.
2. Sử dụng trò chơi trong giờ học môn Nói (Th.S. Nguyễn Lan Anh).
3. Sử dụng trò chơi trong việc dạy và học từ vựng (Th.S. Ngô Quỳnh Hoa).0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.