6 tháng 5, 2012

Công tác NCKH 2012-2016 của BM Tiếng Anh- Du lịch

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ môn Tiếng Anh- Du lịch trong thời gian từ năm 2012 đến 2016.

Xem thêm

2. Kỷ yếu Bộ môn Tiếng Anh- Du lịch.

Xem thêm

3. Các bài viết học thuật của Bộ môn

TÍNH HIỆU QUẢ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỬ DỤNG PHIM TRÊN MẠNG TRONG GIẢNG DẠY TIẾP THỊ DU LỊCH

LỢI ÍCH TIẾP THỊ CỦA THƯ ĐIỆN TỬ


This content is not available in English

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.