8 tháng 5, 2012

CÂU HỎI THẢO LUẬN NGHỊ QUYẾT TW4
1. Phân tích, làm rõ nội dung tự phê bình và phê bình? Nên tập trung vào vấn đề gì? Kết quả tác động sẽ như thế nào?
2. Những yếu kém trong công tác xây dựng đảng của Trường ta?
- CB và đảng viên có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống không?
- Công tác tổ chức – cán bộ của Trường ta trong thời gian qua có khuyết điểm, hạn chế không?
- Việc thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở Trường ta trong thời gian qua có khuyết điểm, hạn chế không?
3. Việc thực hiện mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng đảng ở Trường ta cần có những giải pháp nào? Vì sao? Giải pháp nào là giải pháp đột phá? Mỗi đảng viên, chi bộ cần làm gì để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng đảng ở Trường ta?
13h30 chiều nay, các chi bộ tiến hành thảo luận tại đơn vị. BTV sẽ đi kiểm tra, giám sát việc thảo luận của các chi bộ. Vào lúc 16h, các chi bộ gửi biên bản thảo luận về VP Đảng ủy.
Như vậy, đến đây kết thúc phiên làm việc sáng nay của Hội nghị. Mời các đ/c trở về vị trí tiếp tục công việc của mình.

The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.