12 tháng 5, 2012

Câu lạc bộ Tiếng Anh tháng 4/ 2012
Chủ đề câu lạc bộ tiếng anh của khoa ngoại ngữ do lớp 52TADL tổ chức vào ngày 22 tháng 4 là về Âm nhạc và Điện ảnh. Câu lạc bộ khai mạc bằng Sau đó mọi người được chia thành 3 nhóm và tham gia lần lượt 3 chặng chơi mang tên Disneyland, Ghosts, and Treasure Island. Mỗi chặng đều có những trò chơi khá phong phú dưới sự giúp đỡ của các giảng viên khoa ngoại ngữ. Tất cả các hoạt động này đều được tổ chức với mục đích nhằm cải thiện các kỹ năng Tiếng anh trên mọi mặt với hình thức vui chơi, giải trí và đã khá thành công qua những tràn cười. Có thể nói hoạt động tháng này rất thành công và đó là động lực cho những thành công tiếp theo. tháng tới đây sẽ tổ chức thêm câu lạc bộ tiếng anh nữa tại giảng đường G1 vào ngày 27 tháng 5 với chủ đề “I and What I Want to Say”. Chào đón các bạn đến với câu lạc bộ và có những giây phút thú vị!!!


The theme for the faculty of foreign languages’ English Club, held on Sunday 22nd April by students of 52TADL, was Music and Movies. The club started well with a short play and a hilarious “NTU crazy talent show” which saw approximately 500 attendees roaring with laughter. The group was then split into three and moved to one of three stations (Disneyland, Ghosts, and Treasure Island). At each station various activities had been prepared with the assistance of the faculty’s English teachers. Each activity had been designed to improve all aspects of English in a fun and interactive environment. By the sounds of laughter, cheers and rounds of applause this objective was clearly achieved. The prizes were given, and this month’s hosts helped motivate all. The English club next month will be hosted in Building G1 on May 20th with the topic “I and What I Want to Say”. Come with us and have fun!!!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.