7 tháng 5, 2012

Về việc hợp tác Quốc tế của Bộ môn Tiếng Anh- Du lịch

Cùng với việc hợp tác với các Doanh nghiệp trong nước để thiết lập các mối quan hệ giao hữu, và gửi sinh viên du lịch đến kiến tập, thực tập; Bộ môn Tiếng Anh- Du lịch còn mở rộng quan hệ hợp tác với các trường Đại học ở nước ngoài để tổ chức các hội thảo giúp các giáo viên trong Khoa và Bộ môn nâng cao trình độ chuyên môn, lên kế hoạch mở các chương trình đào tạo cho sinh viên có cơ hội học tập trong nước và nước ngoài.
Hiện nay Bộ môn đang họp bàn với các Đại học Brock của Canada, Đại học Edith Cowan của Australia về các cơ hội hợp tác lâu dài, tổ chức Hội thảo Du lịch quốc tế vào năm 2013, mở chương trình học 3 năm ở trong nước và 1 năm ở nước ngoài.
Thực hiện kế hoạch hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài vừa tạo ra cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ trường bạn, cơ hội để quảng bá cho Khoa và Bộ môn; đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho Khoa và Bộ môn khi phải liên tục cập nhật các nội dung và phương pháp giảng dạy để đảm bảo sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để theo học tại các trường nước ngoài trong năm học cuối. Ngoài ra, việc lần đầu tổ chức một hội thảo mang tầm vóc quốc tế với trường Đại học Brock của Canada là cơ hội cho giáo viên trong Bộ môn học hỏi kinh nghiệm về tổ chức sự kiện và thực hiện hiệu quả các công tác quảng bá.

This content is not available in English

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.