9 tháng 5, 2012

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ THAM GIA LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2012Mời các đồng chí Đảng viên dự bị xem danh sách học tại đâyThe English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.