12 tháng 5, 2012

Danh sách nhân sự Câu lạc bộ Tiếng Anh

Ban cố vấn sinh viên:
50TAPD
1. Đỗ văn bắc
2. Vũ Trần Hương Giang:
52TAPD
3. Trương Tất Đạt
4. Phạm Thị Ngọc Dung
52TADL
5. Phạm Văn Tiến
6. Võ Minh Triết
7. Nguyễn Hoàng Chương
51TA
8. Bùi Thị Ngọc Hiếu
9. Hồ Yến Nhi
10. Lê Nguyên Hoàng Anh
11. Nguyễn Ngọc Tùng Anh
50DL
12. Nguyễn Châu Thương Hiền
13. Nguyễn Tấn Khoa


The English version of the article...


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.