9 tháng 5, 2012

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐẢNG NĂM 2012



Mời các đồng chí học lớp cảm tình Đảng xem danh sách học tại đây


The English version of the article...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Anh, và dùng từ ngữ lịch sự, xưng hô đúng mực. Các lời bình không đủ các chuẩn trên sẽ bị xóa khi kiểm duyệt. Cảm ơn quý khách đã truy cập website Khoa Ngoại Ngữ Đại học Nha Trang.